Denne hjemmesides formål er at informere de involverede og øvrige interesserede om udviklingen og sammensætningen af elforbruget.
 
Elforbrugspanelerne består af udvalgte forbrugere fra hver af de 4 hovedkategorier, boliger, landbrug m.v., industri samt handel og service.
 
Tillige indhentes data fra udvalgte storforbrugere. Elforbruget hos de udvaglte forbrugere følges løbende, hvilket danner grundlag for en løbende vurdering af af udviklingen i elforbruget og dets sammensætning.
 

 
Formålet med projektet Elforbrugspaneler er dels at følge forbrugsudviklingen i udvalgte paneler af elforbrugere, det vil sige repræsentative udsnit af forbrugere i forskellige kategorier, og dels at give mulighed for en tidsmæssig opdeling af de forskellige kategoriers bidrag til den samlede belastning. Der er etableret repræsentative elforbrugspaneler for henholdsvis boliger, landbrug og gartneri, industri samt for handel og service. Desuden er der etableret et panel af storforbrugere med et årligt forbrug over 10 GWh.
 
Indtil år 2001 bestod projektet af to separate projekter
  • et projekt for Vestdanmark, der startede rapportering fra 3. kvartal 1994
  • et projekt for Østdanmark, der startede rapportering fra 1997.
Fra den 1. januar 2001 er der nu tale om et fælles projekt med fælles rapportering.
 
 
Klik for at se introduktion i powerpoint