​Betingelser

​Der er søgt opsat nogle betingelser for at muliggøre datarekvisitionen.
 • Ingen af forbrugerne i elforbrugspanelerne må kunne identificeres på grund af udtrækket. Elfors sekretariat og DEFU sikrer i fællesskab, at det er umuligt at identificere husstande eller virksomheder ud fra de rekvirerede data

 • Udtræk skal overholde registerloven

 • Omkostninger i forbindelse med udtræk dækkes af rekvirenten

 • Publicering og anvendelse af data skal følges op med angivelse af kilde

 

Fremgangsmåde

På punktform er fremgangsmåden følgende:

 1. Alle rekvirenter henvises til sekretæren for styregruppen
   
 2. Sekretæren behandler og videresender anmodningen om udtræk fra elforbrugspanelerne til den ansvarlige for elforbrugspanelgruppen (formanden)

 3. Formanden afgører om anmodningen kan imødekommes hvis det drejers sig om F&U projekter. Andre ansøgninger tages op i styregruppen

 4. Hvis de ønskede anonymiserede data ikke kan udleveres, kontakter sekretæren rekvirenten hurtigst muligt med begrundelse for afslaget

 5. Hvis godkendelse til udlevering af data kan opnås, kontakter sekretæren DEFU for viderebehandlingen

 6. DEFU udarbejder en omkostningspris på udtrækket og vender tilbage til sekretæren, hvorefter rekvirenten kontaktes

 7. Hvis rekvirenten accepterer omkostningsprisen arbejder DEFU og rekvirenten videre direkte. DEFU er ansvarlig for at betingelserne for datarekvisitionen overholdes

 8. Resultaterne fra udtrækket (rekvirentens produkt) skal sendes i kopi til sekretæren, som skal kontrollere at betingelserne for datarekvisitionen er opfyldt. Resultaterne sendes via Elfor´s sekretariat til rekvirenten sammen med fakturaen fra DEFU

 9. Henvendelsen og materialet registreres i Elfor´s sekretariat