Kommissorium for styregruppen

 

Formålet med Styregruppen for Elforbrugspaneler er at:

  • Sørge for, at datagrundlaget forbliver vedligeholdt

  • Videreudvikle produktet og datahåndteringen

  • Fremme formidling af resultater og erfaringer fra elforbrugspanelprojekter

  • Arbejde for, at det statistiske materiale udformes/forberedes, så det til stadighed indgår som et nyttigt værktøj for interessenterne

  • Sikre en solid dokumentation af det statistiske materiale

  • Tilgodese de eksisterende gældende lovkrav på området

 

......klik for at se hele kommissoriet